"Mokymasis - tartum irklavimas prieš srovę: tik sustok ir busi nublokštas atgal."
Masutatsu Oyama
10 KYU TECHNIKA
KLUBO TRENERIS
II DAN MEISTRAS
+370 604 29 716
STOVĖSENOS:
Yoi Dachi, Fudo Dachi, Zenkutsu Dachi.
RANKŲ TECHNIKA:
Oi jodan /Chudan/ Gedan Tsuki,
Morote jodan/ Chudan/ Gedan Tsuki.
GYNYBA:
Seiken Jodan Uke, Seiken Mae Gedan Barai.
KOJŲ TECHNIKA:
Hiza Ganmen Geri, Kin Geri.
TEORIJA:
Karate gi dėvėjimas, lankstymas, diržo užrišimas, Dojo etiketas,
Sveikinimosi formos, Kyokushinkai reikšmė, simbolis, Kyokushin karate įkūrėjas.
FIZINIS PASIRUOŠIMAS:

Atsispaudimai: 5 (iki 14 m.), 10 (iki 16m.), 20 (suaugusieji);
Atsilenkimai: 15 (iki 14 m.), 20 (iki 16m.), 25 (suaugusieji);
Pritūpimai:15 (iki 14 m.), 20 (iki 16m.), 25 (suaugusieji).

Made on
Tilda