"Mokymasis - tartum irklavimas prieš srovę: tik sustok ir busi nublokštas atgal."
Masutatsu Oyama
KLUBO TRENERIS
1 KUY TECHNIKA
+370 604 29 716
RANKŲ TECHNIKA:
Ryutoken Tsuki Jodan /Chudan, Nakayubi Ippnken Jodan/Chudan, Oyayubi Ipponken Jodan / Chudan
GYNYBA:
Kake Uke Jodan /Chudan, Haito Uchi Uke Chudan.
KOJŲ TECHNIKA:
Jodan Uchi Haisoku Geri, Oroshi Uchi Kakato Geri, Oroshi Soto Kakato Geri, Tobi Yoko Geri.
KATA:
Yantsu
Tsuki no
RENRAKU:
a) Oi Tsuki – Gyaku Tsuki – Oi Tsuki – Shita Tsuki;
b) Mawashi Geri – Oi Tsuki – Gyaku Tsuki -Mawashi Geri
KUMITE:
Ji yu Kumite kovų skaičius:
25 (iki 18 m.),
25 (suaugusieji),
10 (senjorai nuo 35 m.)
TEORIJA:
Žinios apie teisėjo darbą, komandos, vadovavimas kovai.
FIZINIS PASIRUOŠIMAS:
Atsispaudimai: 55 (iki 16m.), 80 (suaugusieji);
Atsilenkimai: 80 (iki 16m.), 90 (suaugusieji);
Pritūpimai: 80 (iki 16m.), 90 (suaugusieji).

II DAN MEISTRAS
Made on
Tilda