"Mokymasis - tartum irklavimas prieš srovę: tik sustok ir busi nublokštas atgal."
Masutatsu Oyama
KLUBO TRENERIS
2 KUY TECHNIKA
+370 604 29 716
RANKŲ TECHNIKA:
Hiraken Tsuki Jodan /Chudan, Hiraken Oroshi Uchi, Haisu Uchi Jodan / Chudan, Hiraken Mawashi Uchi, Koken Uchi Jodan /Chudan /Gedan, Jodan Age Tsuki.
GYNYBA:
Koken Uke Jodan /Chudan /Gedan
KOJŲ TECHNIKA:
Tobi nidan Geri, Tobi Mae Geri
KATA:
Pinan Sono Go,
Gekisai Dai.
RENRAKU:
Gedan Barai Seiken Ago Uchi –
Seiken Gyaku Chudan Tsuki-
Mae Geri-Mawashi Geri-Ushiro Geri-
Mae Gedan Barai-
Seiken Gyaku Chudan Tsuki
KUMITE:
Ji yu Kumite kovų skaičius:
18 (iki 16 m.),
20 (iki 18 m.),
20 (suaugusieji),
10 (senjorai nuo 35 m.)
TEORIJA:
Klausimai apie vadovavimo treniruotėms teoriją ir praktika.
FIZINIS PASIRUOŠIMAS:
Atsispaudimai: 50 (iki 16m.), 70 (suaugusieji);
Atsilenkimai: 70 (iki 16m.), 80 (suaugusieji);
Pritūpimai: 70 (iki 16m.), 80 (suaugusieji).

II DAN MEISTRAS
Made on
Tilda