"Mokymasis - tartum irklavimas prieš srovę: tik sustok ir busi nublokštas atgal."
Masutatsu Oyama
KLUBO TRENERIS
3 KUY TECHNIKA
+370 604 29 716
STOVĖSENOS:
Kake Dachi
RANKŲ TECHNIKA:
Chudan Hi ji Ate, Chudan Mae Hi ji Ate, Jodan / Chudan Age Hi ji Ate, Oroshi Hi ji Ate, Ushiro Hi ji Ate (Ura).
GYNYBA:
Shuto Juji Uke Jodan /Gedan .
KOJŲ TECHNIKA:
Mae Kakato Geri Jodan / Chudan / Gedan.
KATA:
Pinan Sono Yon
KUMITE:
Ji yu Kumite kovų skaičius:
15 (iki 10 m.)
16 (iki 16 m.),
18 (iki 18 m.),
18 (suaugusieji),
10 (senjorai nuo 35 m.)
TEORIJA:
Technikos ir varžybų terminų žinios, Meditacija.
FIZINIS PASIRUOŠIMAS:
Atsispaudimai
: 35 (iki 14 m.), 45 (iki 16m.), 60 (suaugusieji);
Atsilenkimai: 45 (iki 14 m.),60 (iki 16m.), 70 (suaugusieji);
Pritūpimai: 45 (iki 14 m.),60 (iki 16m.), 70 (suaugusieji).

II DAN MEISTRAS
Made on
Tilda