"Mokymasis - tartum irklavimas prieš srovę: tik sustok ir busi nublokštas atgal."
Masutatsu Oyama
KLUBO TRENERIS
4 KUY TECHNIKA
+370 604 29 716
STOVĖSENOS:
Heisoku Dachi, Heiko Dachi, Ushihachi ji Dachi.
RANKŲ TECHNIKA:
Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Sakotsu Uchi Komi, Shuto Yoko Ganmen Uchi, Shuto Hizo Uchi, Shuto Jodan Uchi Uchi.
GYNYBA:
Shuto Chudan Uchi Uke, Shuto Jodan Uke, Shuto Mae Gedan barrai, Shuto Chudan Soto Uke, Shuto Jodan Uchi Uke, Mae Shuto Mawashi Uke, Shuto Mae Gedan Barai.
KOJŲ TECHNIKA:
Yoko Geri Jodan, Mawashi Geri Jodan Haisoko / Chusoku, Ushiro Geri Jodan.
KATA:
Sanchin no
KUMITE:
Ji yu Kumite kovų skaičius:
12 (iki 10 m.)
14 (iki 16 m.),
15 (iki 18 m.),
15 (suaugusieji),
10 (senjorai nuo 35 m.)
TEORIJA:
Ibuki anatominis veikimas.
FIZINIS PASIRUOŠIMAS:
Atsispaudimai: 30 (iki 14 m.), 40 (iki 16m.), 50 (suaugusieji);
Atsilenkimai: 40 (iki 14 m.),50 (iki 16m.), 60 (suaugusieji);
Pritūpimai: 40 (iki 14 m.),50 (iki 16m.), 60 (suaugusieji)

II DAN MEISTRAS
Made on
Tilda