"Mokymasis - tartum irklavimas prieš srovę: tik sustok ir busi nublokštas atgal."
Masutatsu Oyama
KLUBO TRENERIS
5 KUY TECHNIKA
+370 604 29 716
STOVĖSENOS:
Moro Ashi Dachi,
RANKŲ TECHNIKA:
Shotei Jodan /Chudan/ Gedan, Jodan Hi ji Ate.
GYNYBA:
Shotei Jodan / Chudan / Gedan Uke
KOJŲ TECHNIKA:
Mawashi Geri Chudan Chusoku / Haisoku, Ushiro Geri Chudan / Gedan.
KATA:
Pinan Sono San
KUMITE:
Ji yu Kumite kovų skaičius:
10 (iki 10 m.)
12 (iki 16 m.),
12 (iki 18 m.),
12 (suaugusieji),
10 (senjorai nuo 35 m.)
RENRAKU:
Mae Geri Chudan – Yoko Geri Chudan – Ushiro Geri Chudan – Zenkutsu Dachi – Gyaku Tsuki Chudan – Kamae Dachi
TEORIJA:
Kyokushin karate kovos būdas
FIZINIS PASIRUOŠIMAS:
Atsispaudimai: 30 (iki 14 m.), 35 (iki 16m.), 45 (suaugusieji);
Atsilenkimai: 35 (iki 14 m.),45 (iki 16m.), 55 (suaugusieji);
Pritūpimai: 35 (iki 14 m.),45 (iki 16m.), 55 (suaugusieji).

II DAN MEISTRAS
Made on
Tilda