"Mokymasis - tartum irklavimas prieš srovę: tik sustok ir busi nublokštas atgal."
Masutatsu Oyama
KLUBO TRENERIS
6 KUY TECHNIKA
+370 604 29 716
STOVĖSENOS:
Tsuru Ashi Dachi, Ji yu Kamae.
RANKŲ TECHNIKA:
Uraken Shomen Ganmen Uchi, Uraken Sayu Ganmen Uchi, Uraken Hizo Uchi, Uraken Oroshi Ganmen Uchi, Uraken Mawashi Uchi, Nihon Nukite Jodan (Me Tsuki), Yohon Nukite Jodan, Yohon Nukite Chudan.
GYNYBA:
Seiken Jodan / Gedan Juji Uke.
KOJŲ TECHNIKA:
Kansetsu Geri, Yoko Geri Chudan, Mawashi Geri Gedan.
KATA:
Pinan Sono Ni
KUMITE:
Ji yu Kumite kovų skaičius:
5 (iki 10 m.)
10 (nuo 11 m.)
TEORIJA:
Ji yu Kumite pratimų reikšmė ir būdai.
FIZINIS PASIRUOŠIMAS:
Atsispaudimai: 25 (iki 14 m.), 30 (iki 16m.), 40 (suaugusieji);
Atsilenkimai: 30 (iki 14 m.),40 (iki 16m.), 50 (suaugusieji);
Pritūpimai:30 (iki 14 m.), 40 (iki 16m.), 50 (suaugusieji).

II DAN MEISTRAS
Made on
Tilda