"Mokymasis - tartum irklavimas prieš srovę: tik sustok ir busi nublokštas atgal."
Masutatsu Oyama
KLUBO TRENERIS
8 KUY TECHNIKA
+370 604 29 716
STOVĖSENOS:
Kiba Dachi (90′ ,45′)
RANKŲ TECHNIKA:
Shita Tsuki, Jun Tsuki, Teate Tsuki Jodan / Chudan / Gedan.
GYNYBA:
Morote Chudan Uchi Uke, Seiken Chudan Uchi Uke-Mawashi Gedan Barai.
KOJŲ TECHNIKA:
Mae Geri Jodan.
KATA:
Taikyoku Sono San
KUMITE:
Yakusoku Ippon Kumite.
RENRAKU:
a) Mae Geri Chdan Chusoku –
Gyaku Chudan Tsuki,
b)Seiken Chudan Soto Uke –
Gedan Barai –
Gyaku Chudan Tsuki.
TEORIJA:
Katos praktinė reikšmė.
FIZINIS PASIRUOŠIMAS:
Atsispaudimai: 15 (iki 14 m.), 20 (iki 16m.), 30 (suaugusieji);
Atsilenkimai: 20 (iki 14 m.), 30 (iki 16m.), 40 (suaugusieji);
Pritūpimai:20 (iki 14 m.), 30 (iki 16m.), 40 (suaugusieji).

II DAN MEISTRAS
Made on
Tilda