"Mokymasis - tartum irklavimas prieš srovę: tik sustok ir busi nublokštas atgal."
Masutatsu Oyama
KLUBO TRENERIS
9 KUY TECHNIKA
+370 604 29 716
STOVĖSENOS:
Musubi Dachi, Sanchi Dachi, Kokutsu Dachi.
RANKŲ TECHNIKA:
Seiken Ago Uchi, Seiken Jodan / Chudan/ Gedan Gyaku Tsuki.
GYNYBA:
Seiken Chudan Uchi Uke, Seiken Chudan Soto Uke.
KOJŲ TECHNIKA:
Mae Geri Chudan Chusoku
KVĖPAVIMAS:
Nogare
KATA:
Taikyoku Sono Ichi.
Taikyoku Sono Ni.
KUMITE:
Sanbon Kumite
TEORIJA:
Kyokushinkai Karate istorija
FIZINIS PASIRUOŠIMAS:
Atsispaudimai: 10 (iki 14 m.), 15 (iki 16m.), 25 (suaugusieji);
Atsilenkimai: 15 (iki 14 m.), 25 (iki 16m.), 35 (suaugusieji);
Pritūpimai:15 (iki 14 m.), 20 (iki 16m.), 35 (suaugusieji).

II DAN MEISTRAS
Made on
Tilda